Džimbas drošības programma

Džimbas drošības programma – par drošu bērnību, kas brīva no vardarbības! 

dzimba agentsMūsu pirmsskola no 2016. gada īsteno Deviņu soļu  Džimbas drošības programmu. Iestādē strādā  Džimbas aģents.

Džimbas aģents (vadītājas vietniece izglītības jomā) organizē 5-6 gadīgiem bērniem Drošības stundiņas - 45 minūšu gara nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem, kas notiek bērnudārza grupiņās.  Nodarbībā Džimbas aģents interaktīvā veidā stāsta par drošības noteikumiem. Piemēram: „Mans ķermenis ir mans!”

Ar projekta palīdzību esam mazinājuši risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem, veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā vērsties pēc palīdzības. metodiskos materiālus, lai savā ikdienas darbā turpinātu bērnus uzrunāt par personisko drošību. Veicinātas arī vecāku zināšanas un izpratne par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē. 

Projekta  mērķis: 

  1. veicināt bērnu tiesību aizsardzību un vardarbības novēršanu Latvijā, darbojoties primārās prevencijas līmenī. Projekts atstās tiešu ietekmi gan uz tiešajām, gan netiešajām projekta mērķgrupām – bērniem, vecākiem un speciālistiem, kas ir galvenās mērķgrupas bērnu tiesību īstenošanai un vardarbības novēršanai;
  2. veicināt vecāku zināšanas un izpratni par drošām attiecībām ar bērnu, kā arī viņu spējas uzrunāt bērnu drošības jautājumus savā ikdienas saskarsmē;
  3. veicināt speciālistu, kas ikdienā strādā ar bērniem, kompetenci novērtēt, atpazīt un savlaicīgi rīkoties situācijās, kurās bērns varētu tikt, vai tiek apdraudēts, kā arī metodiski atbalstīt speciālistus, lai savā darbā ar bērniem iekļautu bērnu personiskās drošības attiecībās jautājumus, tādējādi mazinot vardarbības riskus.  

dzimba majas lapa

dzimba.lv mājas lapā var atrast un izmantot spēles bērniem un metodisko materiālu pieaugušajiem!

3Dzimba

Programma «BĒRNAM DROŠS UN DRAUDZĪGS BĒRNUDĀRZS»

Skolas piens

zvanins skolas piens

Piedalīsimies kopā projektā "Mazo sirsniņu atbalstam"!

Dalība starptautiskajā projektā

 

Latvijas Futbola federācija bērnudārzam

AR PRIEKU VARAM PAZIŅOT PAR MŪSU DALĪBU LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS (LFF) BĒRNUDĀRZA PROJEKTĀ.

DIVAS PIRMSSKOLAS GRUPAS (1. UN 9.) PIEDALĪSIES PROJEKTĀ.

SPORTA NODARBĪBAS NOTIKS LĪDZ 2021.g.MAIJAM, DIVAS REIZES MĒNESĪ, PIRMSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ VAI SPORTA LAUKUMĀ.

NODARBĪBAS VADĪS FUTBOLAS KLUBA PĀRSTĀVJI.

 

 

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJA

WWW.IFF.LV/ PROJEKTS BĒRNUDARZAM

GROSTONAS 6B