Ziedojumi

Pirmsskolas izglītības iestāde var pieņemt ziedojumu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk- Likums) 14.pantu.

Minētā panta noteikumi paredz, ka valsts vai pašvaldības institūcija var pieņemt ziedojumu, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona.

Pirmsskolas izglītības iestāde var pieņemt ziedojumu no sabiedriskās organizācijas ar nosacījumu, ka iestādei ar konkrētu ziedotāju nav noslēgti nekādi līgumi un nepastāv citas saistības. Ja iestādei ir noslēgts telpas nomas līgums ar sabiedrisko organizāciju, iestāde nedrīkst no tās pieņemt ziedojumus.

Pirmsskolas izglītības iestāde varētu pieņemt ziedojumu, ja:

  • ziedojuma pieņemšana neietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu;
  • ziedojumu sniedz kāda neiesaistīta trešā persona;
  • ziedojuma pieņemšanai ir saņemta augstākās amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja;
  • divus gadus pēc Likuma 14. panta trešajā daļā minētā ziedojuma saņemšanas ir aizliegts attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus.

Ja esat nolēmuši mūs atbalstīt finansiāli, tad to var izdarīt veicot ziedojumu kontā. Ieskaitot naudiņu kontā, NOTEIKTI norādiet maksājuma mērķi: Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”. Ja gribētu konkrētai grupai- noradīt grupas Nr.

 ziedojumu konts:

Reģ.Nr. LV90011524360
Luminor bank AS
NDEALV2X
LV87NDEA0081000016020


PRIECĀSIMIES PAR JŪSU IEGULDĪJUMU
PIRMSSKOLAS IESTĀDES ATTĪSTĪBĀ!